قیمت ها

پکیج های ویژه

با استفاده از پکیج های ویژه در زمان و هزینه صرفه جویی کنید!

پلاژن تراپی
450 هزارتومان

تک کیت
(جوانساز یا روشن کننده)

آبرسانی
لیفت
ماساژ
ماسک تخصصی

پکیج کلاسیک
250 هزارتومان

پاکسازی مولتی برند
میکرودرم
تخلیه منافذ
ماساژ
ماسک تخصصی

پکیج VIP
350 هزار تومان

پاکسازی با مواد تالگو
میکرودرم
هیدرودرمی
تخلیه منافذ
ماساژ
ماسک تخصصی

پکیج دور چشم
150 هزارتومان

مواد تخصصی تالگو
ماساژ
ماسک کلاژن
دستگاه ماساژور

جوانساز دست
150 هزارتومان

پاکسازی با مواد مولتی برند
ماساژ
جوانسازی
لیفت
ماسک

درباره ماکلاس هاموقعیتفروشگاه